Arsip Blog

Hadist A’rbain:Hadist Assadisu-Syubhat(tidak jelas halal dan haramnya)

Dari Abi Abdillah An-Nu’man bin Ba’asyir r.a. telah berkata:”aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:”sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas,dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar(syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barang siapa menjaga dirinya dari barang-barang(perkara) yang samar itu maka Ia telah membersihkan agamanya. dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam melakukan perkara yangsamar-samar itu ,maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram seperti penggembala di sekeliling tanah larangan (halaman orang),lambat laun Ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangannya. Dan Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging,jika Ia baik,maka baiklah jasad seluruhnya,dan jika Ia rusak maka rusaklah jasad seluruhnya.Ingatlah! itu adalah HATI

Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim

Iklan